Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

 

 

 

 

200. výročí vysvěcení hrobky rodu

Colloredo-Mansfeldů

    15. května 2010 se uskutečnilo přátelské setkání nazvané Odkaz našich předků. Setkání se konalo v prostorách kostela Panny Marie a v jeho blízkém okolí. U příležitosti 200. výročí vysvěcení místa posledního odpočinku příslušníů rodu Colloredo-Mansfeldů znova požehnal tomuto místu Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát za přítomnosti vikáře P. ThLic. PhDr. Vincenta Zontáka, CM a bratří z Řádu kapucínů.

    Kromě rodiny Colloredo-Mansfeldů zastoupené paní Kristinou Colloredo-Mansfeldovou a jejím nejstarším synem Leonhardem s manželkou a dětmi, se těchto slavnostních okamžiků zúčastnilo mnoho dalších hostů, zastupců měst a obcí v čele se starostou města Opočna panem Štěpánem Jelínkem s chotí, poslanec Josef Ježek, rodina Jana Kolowrata-Krakovského a rodina Davida Parishe.

    Během slavnostních okamžiků zněla kostelem Panny Marie hudba 18. a 19. století v podání Dobrušského žesťového sdružení. Trio sonatee-moll od Johanna Adolfa Hasse zahrál na varhany JUDr. Jiří Fuks, na housle Pavel  a Marie Kovaříčkovi a na violoncello Hana Haucková.

    Na závěr převedlo svoje umění Geisslers Hofkomedianten Kuks divadelním představením na chůdách u Baštecké brány.

 

Fotogalerie