Jdi na obsah Jdi na menu
 

18. 8. 2010

Řivnáčova chata - Gabelbaude

 Projev Ing. L. Šimerdy u příležitosti znovuotevření Řivnáčovy chaty

 

y.jpg

 

 

 

 

Vážený pane Leonharde Colloredo-Mansfelde, vážení hosté, kolegové ze Správy lesů KCM,


 

dnešní slavnostní den, otevření Řivnáčovy chaty – GABELBOUDY pod Vrchmezím, symbolizuje historické události před 127 lety v roce 1883. Tehdy lesní správce ze Sedloňova František Řivnáč realizoval myšlenku výstavby horské útulny (horské boudy) pod hřebenem Orlických hor jako přístřešku pro lesní dělníky, povozníky, ale i příležitostné poutníky.

František Řivnáč v letech 1880 – 1891 sloužil jako lesní správce a nadlesní na Sedloňově a proslul zejména výstavbou mnoha lesních cest až na hřebeny Orlických hor, z nichž na jedné vybudoval horskou boudu.

Revír Sedloňov, ležící na samotné hranici colloredského panství, vynikal v té době stejně množstvím zásob dřeva jako počtem zvěře. František Řivnáč byl v roce 1891 za své zásluhy a odborné znalosti povýšen a nastoupil do funkce lesmistra v Opočně.


 

Symbolika rodu Colloredů a Řivnáčů má však daleko hlubší historické kořeny, svoje počátky má již od r.1635, kdy hrabě Rudolf a Jeroným Colloredo zakoupili panství opočenské za odhadní cenu 351 tisíc zlatých. Již v té době, roku 1642, nacházíme zmínky o Jiříku Řivnáčovi, myslivcovi na panství v Semechnici ( obchůzky hranic ) .


 

Po více jak století Gabelbouda sloužila všestranně svému účelu, v celé své skromnosti, byla místem odpočinku lesních dělníků, úkrytů pašeráků, často však i místem nezapomenutelných loveckých akcí, i místem, kde lesní personál zlomil nejedno dívčí srdce.

V roce 1998 byla LČR, s. p. opravena a renovována. Bohužel tragický osud její byl však naplněn 18.10.2005, kdy do základu vyhořela.


 

Myšlenka znovuvybudování však byla silná, s velkým úsilím Ing. Milana Vondřejce a s laskavým svolením a podporou Leonharda Colloredo – Mansfelda byla zadána studie výstavby Ing. Václavu Zárubovi. Jeho dělný rodinný kolektiv Dřevozpracujícího družstva Náhon vybudoval na nových základech novou Gabelboudu převážně ze dřeva douglasky tisolisté. Té dřeviny douglasky, kterou introdukoval a zaváděl do výsadeb rod Colloredo – Mansfeldů na své panství právě v letech po roce 1880, to je doby výstavby původní Gabelboudy.

Bytostní historické sepětí a moderní stavba nové útulny prezentuje perspektivu možnosti využití dřeva jako trvale obnovitelného zdroje a deklaruje harmonické soužití přírodního prostředí a činnosti člověka.


 

Nově vybudovaná Gabelbouda svou výraznou architektonickou formou působí v dnešním přetechnizovaném světě jako pohlazení na duši , vyjadřující neskonalou úctu a pokoru k přírodě a lesům Orlických hor , ale i k práci, tvůrčí činnosti i umu člověka.

V letokruzích dřeva se odrážejí stopy lidské činnosti a polidštěné dřevo zpětně formuje charakter člověka a jeho duši.


 

Dnes 6.8.2010 bude Gabelboude znovu otevřena a budiž posvěcena ve jménu svaté Anny, patronky Orlických hor. Nechť přináší mír a pokoj Kristině a Leonhardu Colloredo – Mansfeldovým i jejich následníkům a je dobrou zprávou pro všechny návštěvníky a milovníky Orlických hor.


 


 

Ještě jednou velmi srdečně děkujeme všem, kteří svou prací a svým podílem přispěli k vybudování naší milované Gabelboudy.


 

 

Náhledy fotografií ze složky Řivnáčova chata

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář